PRIVACY STATEMENT EXENZO NL BV EN AAN HAAR GELIEERDE WEBSITES

Nieuwsblad Transport hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op Nieuwsblad Transport website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van Nieuwsblad Transport website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven. Welke informatie wordt verzameld:

Statistische gegevens:

Tijdens ieder bezoek wordt informatie verzameld. Het overgrote deel van deze informatie wordt gebruikt voor anonieme, statistische gegevens. Hierbij kan u denken aan het aantal bezoekers per pagina; ingedeeld naar afkomst, tijdstip en datum. Ook gegevens als gebruikte browser, besturingssysteem, land van herkomst en provider worden anoniem gebruikt binnen statistische overzichten. EXENZO NL BV maakt gebruik van Google Analytics.

IP adressen:

Iedere computer op internet heeft een uniek adres. Dit noemen we een IP adres. Afhankelijk van uw provider is een IP adres een vast adres, welke tijdens iedere internet verbinding verwijst naar uw computer of een dynamisch IP adres, welke bij iedere Internet verbinding anders kan zijn. Bij ieder bezoek wordt uw IP adres opgeslagen binnen onze logfiles. Deze gegevens worden gebruikt voor het tellen van het aantal unieke IP adressen. Op wettelijk verzoek of bij opzettelijk misbruik stelt de organisatie benodigde logfiles en gegevens beschikbaar voor nader onderzoek en bewijslast.

Doeleinden registratiegegevens:

Wanneer u zich via onze vacaturesite bij Nieuwsblad Transport wilt inschrijven en/ of aanmelden, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Nieuwsblad Transport verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten

Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • Het gebruiksgemak van de website van Nieuwsblad Transport te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • Vacatures voor u te vinden en de diensten die door Nieuwsblad Transport via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • U te informeren over de diensten van Nieuwsblad Transport

Wanneer uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden als basis voor verder contact, dient u ons hierover te informeren. Wij zullen uw verzoek respecteren. Wanneer uw persoonsgegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden, laat ons dit dan weten via e-mail. Om ons in staat te stellen met u contact op te nemen indien wij vragen hebben, verzoeken wij u uw volledige naam, emailadres en telefoonnummer achter te laten. E-mail hiervoor naar privacy@EXENZO.com.

Nieuwsblad Transport zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, uitgezonderd partners van Nieuwsblad Transport in geval van nieuwsbrieven via Nieuwsblad Transport, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Nieuwsblad Transport kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Nieuwsblad Transport, met als doel de dienstverlening te optimaliseren, zoals het versturen van de maandelijkse Nieuwsbrief via het platform van een externe gespecialiseerde partij.

Nieuwsblad Transport behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Nieuwsblad Transport, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Nieuwsblad Transport zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site.

Gebruik van Cookies:

Nieuwsblad Transport Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Nieuwsblad Transport pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een EXENZO NL BV site of services, zal de cookie Nieuwsblad Transport helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde EXENZO NL BV Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Nieuwsblad Transport kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder(of helemaal niet) goede werking van de interactieve kenmerken van EXENZO NL BV services of Websites die u bezoekt.

Links naar websites:

Op de site van Nieuwsblad Transport staan hyperlinks naar andere websites. Nieuwsblad Transport is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen:

Nieuwsblad Transport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage:

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan privacy@EXENZO.com.

De vacaturesectie van Nieuwsblad Transport site brengt vraag en aanbod voor professionals in de Transport & Logistiek effectief bij elkaar. Via Nieuwsblad Transport verdiepen (latente) professionals zich in hun vak. De ideale gelegenheid voor werkgevers om hun vacature advertentie midden in de juiste doelgroep bekent te maken. Professionals hoeven niet meer eindeloos te zoeken naar geschikte vacatures. Via Nieuwsblad Transport vinden zij snel en gemakkelijk alleen voor hen relevante vacatures.

Support

Willemijn Mulder